Нашите Цели

Професионално ниво

Издигане на професионалното ниво на консултантите, заети в „екзекютив сърч”

Етични правила

Налагане на етични правила и кодекс на професията в България

Имидж на професията

Утвърждаване на имиджа на професията на консултанта по директно привличане на мениджъри и специалисти

Информиране и образоване

Информиране и образоване на страните в процеса по „екзекютив сърч”, както и на широката общественост и публичната администрация

Проучване на пазара

Създаване на снимка на пазара и прогнозиране на неговото развитие

Лобиране

Лобиране със законни средства за усъвършенстване на законодателната рамка, засягаща дейността

Екзекютив сърч Проучвания

Тенденция при мениджърските възнаграждения през 2018г.

Българската екзекютив сърч асоциация (BESA) публикува своя годишен анализ на възнагражденията на топ мениджърите сред компаниите, използващи услугите за директно търсене на висш мениджърски персонал.

Виж повече
Родните топ мениджъри със заплати от 10 000 лв.

Българските топ мениджъри са получавали средно по около 10 000 лв. месечно през 2018 г. Възнагражденията им остават без съществена промяна спрямо година по-рано и са коригирани в посока нагоре с ръста на инфлацията - 2.7%.

Виж повече

БЕСА Членове

БЕСА е професионална организация, която приема нови членове с цел защита на интересите на цялата общност

Кандидатствай за членство

БЕСА е професионална организация, която приема нови членове с цел защита на интересите на цялата общност

Кандидатствай сега
ГОРЕ