Анализи

Анализи и публикации от света на Екзекютив сърча

Голямото търсене на Мениджъри Човешки Ресурси и техните възнаграждения по сектори

Анализ на БЕСА, юни 2022

БЕСА публикува анализ на възнагражденията на Мениджърите Човешки Ресурси през 2022, по проекти на членовете на асоциацията, по метода на директен подбор/Executive search.
След трудната за бизнеса 2020 година, Асоциацията наблюдава сериозен ръст на търсенето на мениджъри в областта на Човешките Ресурси.
Това е продиктувано от няколко фактора: доброто представяне на компаниите в страната след Ковид-пандемията, необходимостта от разширяване на производствата и съответно, увеличаването на персонала, преструктуриране на операциите на много компании в страната, както и силния възход на технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги. Технологичният сектор и този на изнесените бизнес услуги има многобройни отворени позиции за специалисти в областта на управлението на хора, като тези с предишен опит от технологични компании са най-търсени. Възнагражденията в сектора започват от 6500 лева брутно месечно възнаграждение, за по-малки или стартъп-компании и достигат до 20000 лева брутно месечно – за най-големите играчи на пазара. Допълнително, компаниите предлагат годишни бонуси и придобивки като допълнително здравно осигуряване, акции, опции и други придобивки. Секторът с най-висока добавена стойност се грижи изключително много за служителите си, като пакетите могат да включват психологическа помощ, юридически или финансови консултации, детски градини за децата на служителите и много други.

Индустриалният сектор също показва добро развитие от 2021 до сега, като производствените компании възвърнаха обемите си, а в някои производства като например стоманодобива, металодобива и машиностроенето, ръстовете са значителни заради геополитическата обстановка и войната в Украйна. Фирмите в сектора продължават да разширяват капацитета си и да търсят ефективност и ефикасност на производствения процес. Компаниите в сектора търсят активно високо-квалифицирани мениджъри Човешки Ресурси, които имат опит в разширяване на производства и търсене на работници и служители на оперативно ниво. Възнагражденията в индустриалния сектор започват от 6000 лева брутно месечно и достигат до 15000 лева брутно месечно, отново в зависимост от големината на бизнеса, броя персонал и оборотите на индустриалните предприятия.

Секторът на бързо-оборотните стоки и ритейла също е много динамичен. Търсенето на мениджъри в областта на човешките ресурси остава постоянно, възнагражденията стартират от 5000 лева брутно месечно възнаграждение при малките търговски компании и достигат до 12000 лева брутно месечно – при големите представители на международните брандове или ритейл вериги.

Във фармацевтичния сектор не се наблюдава голямо оживление заради продължаващите трансформации в бизнес моделите на компаниите в сектора, вкючващи аутсорсинг на дейности към регионални центрове за споделени услуги, както и излизането през 2020 и 2021 на ГлаксоСмитКлайн и Санофи от България, което доведе до преход на техните специалисти човешки ресурси в други, по-динамични сектори. Възнагражденията в сектора стартират от 6000 лева брутно месечно и достигат до 12000 лева брутно месечно.
Във финансовия сектор също не се наблюдава голяма динамика, като тази тенденция е повлияна от окрупняването на банковия и застрахователния сектор. Там заплатите на мениджърите човешки ресурси стартират от 6000 лева брутно месечно и достигат до 11000 лева брутно месечно, по данни на членовете на БЕСА.
Средни възнаграждения на мениджъри човешки ресурси през 2022 по проекти на членовете на Българска Екзекютив Сърч Асоциация:
Сектор
Брутно месечно
възнаграждение - BGN
Индустриален сектор
8562
Логистика и транспорт
7500
Бързооборотни стоки
9250
Ритейл
9250
Енергетика и Ютилити
8875
Технологичен сектор, Телеком и ВРО
12125
Фармацевтичен сектор
9000
Финансов сектор
8667

Българската Екзекютив Сърч Асоциация (БЕСА) е професионална организация на консултантите по намиране и привличане на висш мениджърски персонал в България. Приоритетните области, около които членовете се обединяват са: въвеждането и утвърждаване на етични стандарти на българския пазар и издигане на професионалното ниво на сектора, както и подпомагане на бизнеса да идентифицира бъдещите бизнес лидери. Създадена е в началото на 2011г. и нейни членове са:


  • Alexander Hughes
  • Boyden
  • Frijsberg & Partners
  • Dr. Pendl & Dr. Piswanger
  • Stanton Chase International

БЕСА се ползва от подкрепата на международната Асоциация на екзекютив сърч консултантите (AESC) и членовете на асоциацията работят в унисон с работната етика и ценностите на AESC.

ГОРЕ