Анализи

Анализи и публикации от света на Екзекютив сърча

Тенденция при мениджърските възнаграждения през 2018г.

Българската екзекютив сърч асоциация (BESA) публикува своя годишен анализ на възнагражденията на топ мениджърите сред компаниите, използващи услугите за директно търсене на висш мениджърски персонал. Анализът е базиран върху проекти за директно търсене на висши и средни мениджърски позиции, които са били възложени на членове от БЕСА и не следва да се приема за изчерпателен и представителен. Включените в него компании са с персонал над 300 служителя и оборот над 10 милиона евро. Целта на изследването е да ви въведе в текущите тенденции и промени, касаещи нивото на възнаграждение на организационните лидери, съпоставяйки данни от настоящата и предходната година.

Позиция

Годишен доход 2018

Генерален мениджър / Изпълнителен директор

110 - 135 kBGN

Управител на център/Site Manager

86 - 104 kBGN

Оперативен директор (непроизводствени компании)

62 - 74 kBGN

Плант мениджър

78 - 94 kBGN

Оперативен директор (производствени компании)

63 - 77 kBGN

Финансов директор

79 - 98 kBGN

Търговски директор

78 - 94 kBGN

R&D/IT Директор

100 - 125 kBGN

Маркетинг директор

54 - 66 kBGN

Директор Верига на доставки

45 - 60 kBGN

Директор Човешки ресурси

59 - 71 kBGN

Възнагражденията и нивата на Управляващите Директори (с изключение на чуждестранните такива) са запазили нивата си. Незначителното увеличение не създава важни предпоставки за промени, а по-скоро отбелязва инфлационната зависимост между възнаграждението и икономиката. В същото време, местните ръководни кадри са част от регионални структури, чийто обхват и мащаб не се разрастват до степен, в която да провокира значителна промяна.

Ако влезем в детайли, по-големи отклонения от средните стойности се наблюдават в зависимост от сектора, собствеността и размера на компаниите, както и в прилагането на фирмени стратегии. Все още имаме компании с чуждестранни ръководители, но разликата в заплатите в нетно изражение сравнена с локални лидери все повече се стопява. Разграничението идва по-скоро от бонусите за изпълнение, предоставяне на акции или опции и допълнителни придобивки. Такива могат да бъдат представителни функции, участие в програми за развитие и обучение (вкл. магистратури), членства в организации, гъвкавост при командировки и пътувания, лична и семейна грижа.

Не е изненада, че непосредствено до Управляващ Директор стои позицията на Ръководител локални операции/Директор център – позиции, които най-често намираме в предоставянето на услуги за външни клиенти или вътрешно за различни подразделения (ITO, BPO, KPO, VBPO, FAO, HRO организации). Когато става въпрос за технологичния сектор, тези позиции са достигнали върхово равнище, а условията са изцяло различни и индивидуално договорени в зависимост от нивото на бизнес услугата, използваната технология, екипът, който трябва да бъде ръководен, както обхвата и мащаба на работната позиция.

Позицията на IT директор e също толкова „поскъпнала“ както и Ръководител локални операции като тенденцията е видима във всички във всички отрасли – ИТ поддръжка, продуктови софтуерни компании, фирми с вътрешни ИТ отдели, центрове, предоставящи (не само) ИТ услуги. Предизвикателството при подбора на кадри за тези роли остава в намирането на хора с лидерски компетенции и специфични компетенции и технически умения. Наблюдава се нарастване при търсенето на висши и средни мениджърски позиции с експертен опит в секторите на кибер и информационната сигурност. Други позиции, които покачват нивото си на значимост за компаниите са Chief Digital Officer и Chief Transformation Officer. Поради тези причини, BESA очаква нарастващо търсене на професионалисти с гореспоменатия опит през следващите няколко години.

Плант мениджър/директор остава една от топ 5 най-високо платени позиции, като това е резултат от голямата активност и конкурентност в промишления сектор, наблюдавана през последните години. Нови фирми влизаха на пазара, други инвестираха в разширяване на мощности, а трети стартираха изцяло нови производства. Това бяха причини за засиленото търсене на кадри, дори и извън България. Въпреки това, BESA очаква тази тенденция да не е водеща на пазара през следващите години. С днешна дата наблюдаваме забавяне на откриване на нови производства и инвестиране по-скоро във вътрешни програми за допълнителна ефективност и възможности за развитие на бизнеса.

Интересно е ,че заплащането при позициите Плант мениджър се е увеличило съобразно със средното увеличение на пазара, докато в същото време нивата на Оперативен директор в производството намалява. Имахме по-малко такива проекти през годината при същите или по-ниски нива, в зависимост от мащаба на предприятието.

Подобна низходяща тенденция откриваме и в заплащането при на лидерите на Верига на доставки. Нивата се задържат, а обвързаността им с променените изисквания към позицията предвещава намаляване на средното възнаграждение в сектора. Мащабът и сложността на ролята се променят поради все по-често използваните 3PL и 4PL доставчици и външни складове.

Позицията Финансовият Директор, заедно с тази на Търговски директор запазват нивото си, сходно с това на Плант мениджър. И двете позиции се развиват с нормалните за пазара темпове и запазват значимостта си като основни за бизнеса. Това, което е важно да отбележим е, че движението при Финансовите директори беше по-сериозно, отколкото това при Директор Продажби. Повечето от големите търговски организации са претърпели малко промени и то едва в последно време. Това оказва влияние върху нивото на работните заплати, но възнаграждението на Търговските директори остава зависимо основно от вариращата част от възнаграждението (бонуси).

Ролята на Маркетинг директора на местно ниво не е показала изменения през последната година – нито като активност, нито като възнаграждение. Наблюдават се промени, произтичащи от инфлацията на заплатите, но това засяга основно позиции под Ръководителя на маркетинг организацията. Както при повечето поддържащи функции, ролите стават по-тесни и оперативни, ограничените от хъб/регионална структура. Последните няколко години показват, че нужда от иновации и креативен подход имаме единствено при позиции, свързани с развитие на каналите за продажба. Само в локални компании можем да наблюдаваме цялостен, интегриран маркетинг подход и разработване на нови продукти. Следвайки световните тенденции на дигитализация във всяка една дейност, БЕСА очаква да нарасне търсенето именно на управленски опит в дигиталния маркетинг, мулти-ченъл маркетинга, и познаване на социалните платформи.

Интересно е, че позицията на Директор човешки ресурси става все по-ценна, тъй като в днешно време е от решаващо значение да се поддържа целостта на екипите и следователно - бизнесът. Възнаграждението надминава нивата на средната заплата при Маркетинг и Верига на доставки и продължава да расте. Тенденцията се движи предимно от технологичния и производствен сектори, но предизвикателствата по привличане, задържане и преквалификация на хората стават толкова обострени, че правят познанията и експертизата в областта все по-ценни навсякъде.

ГОРЕ